Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het mij eigen maken. Confucius

Ik leer anders

Voor wie?
De IK LEER ANDERS methode is onwikkeld voor kinderen die het lesmateriaal op school niet goed begrijpen of kunnen onthouden. Zij hebben een bijzonder gave en leren meer in beelden dan in woorden. Regelmatig lopen deze beelddenkende kinderen een leer achterstand op of er wordt aan dyslexie gedacht. Ook kunnen er gedragsproblemen ontstaan omdat deze kinderen onvoldoende gezien en begrepen worden.

Leermethode
De IK LEER ANDERS methode vertaalt de lesstof naar een visuele manier van denken. Na de eerste les wordt meestal al duidelijk of deze leermethode werkt. Lesstof wordt op een visuele manier aangeleerd, sneller begrepen en onthouden waardoor kinderen leren weer leuk gaan vinden.

 

 

Werkwijze
Ik werk altijd samen met ouder en kind tijdens de IK LEER ANDERS afspraken zodat ouders mee kunnen kijken om vervolgens samen te oefenen met hun kind.

Vooraf bespreken we welke lesstof we aanpakken. Dit kan zijn TAAL (alphabet, schrijven, lezen en woordpakketten). REKENEN (tellen, plus en min, tafels automatiseren en delen). KLOKKIJKEN (analoog en digitaal).

© De IK LEER ANDERS methode is ontwikkeld door Agnes Oostveen-Hess.  Bij haar opleidingscentrum heb ik mijn certificaat behaald. Sinds 2013 werk ik als gecertificeerd IK LEER ANDERS coach.

Volg mij via LinkedIn Volg mij via Facebook